.

Flight from Chengdu to Lhasa in Tibet; view on Himalaya Mountain Range / Lot z Chengdu do Lhasy w Tybecie; widok z gory na Himalaje