.

View from the hotel room at the Tibet-Nepal border / Widok z pokoju w hostelu na granice miedzy Tybetem a Nepalem