.

In the plane to Masai Mara / W samolocie do Masai Mara